Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Welkom

Welkom op de website van het Cultuurmenu!

Ook voor het schooljaar 2017/2018 geven we geen brochure uit. Alle informatie kunt u vinden op onze website.
Hier kunt u ook online inschrijven voor uw bezoek aan theater en instellingen. En mocht u toch een overzicht op papier willen: een lijst met activiteiten kunt u afdrukken vanaf de website door op het printertje te klikken. 

Ook dit jaar kunnen alle groepen naar een theatervoorstelling!

Voor wat betreft de overige activiteiten: 
De groepen 1 t/m 4 maken kennis met 1 instelling, de groepen 5 t/m 8 met 2 instellingen.
De groepen 7 en 8 kunnen dit jaar kiezen uit 3 verschillende instellingen.

Wij wensen jullie veel plezier met de activiteiten.


Cultuurmenu Leidschendam - Voorburg

Het Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg is een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het basisonderwijs. Leerlingen maken tijdens de acht jaar dat zij op school zitten, kennis met de belangrijke culturele disciplines: muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en cultureel erfgoed. De lokale culturele instellingen staan hierbij centraal. Elke deelnemende instelling is aan een schoolgroep gekoppeld en het  aanbod is op het niveau van deze schoolgroep afgestemd.

Structuur

De structuur van het Cultuurmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van cultuur in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen van het ministerie. De lokale traditie van theateraanbod voor alle groepen is in het Cultuurmenu verwerkt. Bij vrijwel alle activiteiten worden voorbereidings- en/of verwerkingslessen aangeboden en vraag en aanbod zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Het Cultuurmenu is met veel plezier samengesteld, met behulp van alle deelnemende culturele instellingen en het onderwijs.