Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Welkom

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma voor 2016-2017. Als eerste zullen de activiteiten stuk voor stuk toegevoegd worden, maar tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de mogelijkheid om rechtstreeks via de website in te schrijven voor activiteiten. Zodra het geheel klaar is, zullen de scholen hiervan bericht krijgen. Ook zal het op de website vermeld worden.

Cultuurmenu Leidschendam - Voorburg

Het Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg is een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het basisonderwijs. Leerlingen maken tijdens de acht jaar dat zij op school zitten, kennis met de belangrijke culturele disciplines: muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en cultureel erfgoed. De lokale culturele instellingen staan hierbij centraal. Elke deelnemende instelling is aan een schoolgroep gekoppeld en het  aanbod is op het niveau van deze schoolgroep afgestemd.

Structuur

De structuur van het Cultuurmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van cultuur in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen van het ministerie. De lokale traditie van theateraanbod voor alle groepen is in het Cultuurmenu verwerkt. Bij vrijwel alle activiteiten worden voorbereidings- en/of verwerkingslessen aangeboden en vraag en aanbod zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Het Cultuurmenu is met veel plezier samengesteld, met behulp van alle deelnemende culturele instellingen en het onderwijs.

Bekijk de brochure met het aanbod 2015/2016>>


Programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’

Basisscholen in Leidschendam-Voorburg die deelnemen aan het Cultuurmenu, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het programma met de naam ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.
Onder deze noemer worden drie verdiepende, doorgaande leerlijnen ontwikkeld, waarmee het Cultuurmenu uitgebreid kan worden.

Voor welke scholen is dit interessant?

Het is bijvoorbeeld interessant voor scholen die het curriculum voor het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ willen vernieuwen, die een doorgaande leerlijn in een van de genoemde kunstdisciplines willen realiseren en die zich daarmee willen onderscheiden.

Lees meer over ‘Cultuureducatie met kwaliteit'>>


Aanvullend aanbod

Het programma uit het Cultuurmenu kunt u desgewenst aanvullen met een keuze uit verschillende activiteiten. Hiervoor moet u wel apart inschrijven en betalen.

Ga naar het overzicht van het Aanvullend aanbod 2015-2016