Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Welkom

Welkom op de website van het Cultuurmenu!

Veranderd aanbod
Misschien heeft u via uw schoolbestuur vernomen dat er heel wat veranderd is aan de opzet van het Cultuurmenu voor komend schooljaar.
Door bezuinigingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is het grootste gedeelte van de theatervoorstellingen van het Cultuurmenu komen te vervallen. Alleen voor de groepen 1 en 2 wordt er standaard nog een voorstelling op school aangeboden.

Gelukkig is er ook goed nieuws
Theater Ludens is in gesprek gegaan met de schoolbesturen en deze ondersteunen het initiatief om u tegen een kleine meerprijs alsnog een volledig aanbod voor te leggen. U heeft hierover bericht ontvangen van Theater Ludens.
LET OP: Hiervan kunt u alleen gebruikmaken als u ook het Cultuurmenu afneemt.

Kosten
Het bedrag voor het Cultuurmenu blijft hetzelfde als voorgaande jaren: € 5,50 per leerling.
Wat gaat dit voor u betekenen als u gebruik gaat maken van het mooi samengestelde theateraanbod van Theater Ludens:

  • Kiest u voor alleen voor een voorstelling voor groep 1 en 2 op school, dan zijn er geen extra kosten.
  • Kiest u voor een voorstelling voor groep 1 t/m 4 in het theater, dan komt er € 1,46 extra bij. Totaal bedrag per leerling € 6,96.
  • Kiest u voor een voorstelling voor groep 1 t/m 8 in het theater, dan komt er € 4,93 extra bij. Totaal bedrag per leerling € 10,43.

Alle informatie over het aanbod van het cultuurmenu voor het schooljaar 2019/2020 vindt op onze website.
Hier kunt u ook online inschrijven voor uw bezoek aan instellingen.
Inschrijven voor de theatervoorstellingen doet u via het inschrijfformulier dat u door Theater Ludens is toegestuurd.

En mocht u een overzicht van de activiteiten van het Cultuurmenu op papier willen: deze kunt u afdrukken vanaf de website door op het printertje te klikken. 

Samengevat

Theatervoorstellingen

  • Voor de groepen 1 en 2 is er dit jaar binnen het Cultuurmenu een theatervoorstelling op school.
  • Theatervoorstellingen in theater Ludens voor de groepen 1 t/m 8 kunnen tegen een meerprijs geboekt worden.
  • Er kan alleen ingeschreven worden op de theatervoorstellingen als u ook het Cultuurmenu afneemt.
  • Inschrijven voor de theatervoorstellingen gaat via het door Theater Ludens toegezonden inschrijfformulier.

Voor wat betreft de overige activiteiten:

  • De groepen 1 t/m 4 maken kennis met 1 instelling, de groepen 5 t/m 8 met 2 instellingen.
  • De groepen 7 en 8 kunnen dit jaar kiezen uit 3 verschillende instellingen.

Inlichtingen
Voor algemene inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Wij wensen jullie veel plezier met de activiteiten.


Cultuurmenu Leidschendam - Voorburg

Het Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg is een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het basisonderwijs. Leerlingen maken tijdens de acht jaar dat zij op school zitten, kennis met de belangrijke culturele disciplines: muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en cultureel erfgoed. De lokale culturele instellingen staan hierbij centraal. Elke deelnemende instelling is aan een schoolgroep gekoppeld en het  aanbod is op het niveau van deze schoolgroep afgestemd.

Structuur

De structuur van het Cultuurmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van cultuur in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen van het ministerie. De lokale traditie van theateraanbod voor alle groepen is in het Cultuurmenu verwerkt. Bij vrijwel alle activiteiten worden voorbereidings- en/of verwerkingslessen aangeboden en vraag en aanbod zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Het Cultuurmenu is met veel plezier samengesteld, met behulp van alle deelnemende culturele instellingen en het onderwijs.