• Afdrukken

Voorwaarden Cultuurmenu 2018-2019

Kosten
Afname van het Cultuurmenu kost € 5,50 per leerling.
De groepen 1 t/m 4 krijgen 1 theatervoorstelling en maken kennis met 1 instelling.
De groepen 5 t/m 8 krijgen 1 theatervoorstelling en maken kennis met 2 instellingen.

Inschrijving en planning
Scholen schrijven in via de website van het cultuurmenu. De bibliotheek verstuurt binnen twee weken een bevestiging. Uiterlijk de eerste dag van het nieuwe schooljaar is het complete rooster van de activiteiten voor alle groepen digitaal beschikbaar. Het rooster wordt niet meer per post verstuurd. Bij wijzingen naderhand zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van het rooster.

Betaling
De bibliotheek stuurt een factuur op basis van de leerlingentelling per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Bij groep 1/2 komen er in de loop van het jaar nog veel kinderen bij. Daarom wordt hier uitgegaan van een gemiddeld aantal leerlingen van 25 per groep. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de school worden de kosten toch in rekening gebracht.

Verhindering
Bij verhindering kan contact opgenomen worden met de betreffende instelling voor het maken van een nieuwe afspraak. Dit kan tot twee weken van tevoren, behalve bij het theateraanbod en bij Stichting Archipel (groep 5). Dit in verband met de beschikbaarheid van acteurs en musici.

Uitnodiging/herinnering
Minimaal twee weken voorafgaand aan de activiteit wordt door de instellingen een uitnodiging/herinnering naar de scholen verzonden.

Lesmateriaal
Bij de meeste activiteiten is lesmateriaal beschikbaar. Dit kunt u vinden op bij de betreffende lesbeschrijvingen. Bij een aantal lessen zijn er verwijzingen opgenomen naar het lespakket BOERenERFGOED. Dit is een uitgebreid lesprogramma over het lokale agrarisch erfgoed, dat is samengesteld voor en door de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (Pact van Duivenvoorde). Het kan ter aanvulling worden gebruikt. Het lespakket is verkrijgbaar via de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Als er voorbereidend lesmateriaal voor een theatervoorstelling is, krijgt u dit tegelijk met uw toegangskaarten toegestuurd.

Groepsgrootte en begeleiding
Een groep bestaat in principe uit minimaal twintig en maximaal dertig leerlingen, behalve bij het theateraanbod. Mocht er een ander maximum gelden dan staat dit vermeld bij de projectbeschrijving.

De groepen leerlingen dienen te worden begeleid door leerkrachten en/of ouders. Het aantal verplichte (actieve) begeleiders verschilt per activiteit. In de beschrijving staat dit aangegeven. Neem bij vragen tijdig contact op met de betreffende instelling.

Vervoer
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van het vervoer naar de instellingen.

Verdiepende lessen
Voor wat betreft de verdiepende lessen, er wordt op dit moment vanuit de instellingen in een werkgroep gewerkt aan het verbreden en verdiepen van het Cultuurmenu.
Meer informatie volgt.