Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Voorwaarden Cultuurmenu 2019-2020

Kosten
Door bezuinigingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is het grootste gedeelte van de theatervoorstellingen van het Cultuurmenu komen te vervallen. Alleen voor de groepen 1 en 2 is er nog een theatervoorstelling inbegrepen bij het Cultuurmenu.
Het bedrag voor het Cultuurmenu blijft hetzelfde als voorgaande jaren: € 5,50 per leerling.

 • De groepen 1 en 2 krijgen 1 theatervoorstelling op school en maken kennis met 1 instelling.
 • De groepen 3 en 4 maken kennis met 1 instelling.
 • De groepen 5 t/m 8 maken kennis met 2 instellingen.

Dankzij overleg tussen Theater Ludens en de schoolbesturen, kan er tegen meerprijs ook theatervoorstellingen in het theater aangeboden worden.
Inschrijven voor deze voorstellingen kan alleen als u ook het Cultuurmenu afneemt.
De kosten zijn dan als volgt:

 • Kiest u voor alleen voor een voorstelling voor groep 1 en 2 op school, dan zijn er geen extra kosten.
 • Kiest u voor een voorstelling voor groep 1 t/m 4 in het theater, dan komt er € 1,46 extra bij. Totaal bedrag per leerling € 6,96.
 • Kiest u voor een voorstelling voor groep 1 t/m 8 in het theater, dan komt er € 4,93 extra bij. Totaal bedrag per leerling € 10,43.

Inschrijving en planning

 • Instellingen
  Inschrijven voor het aanbod bij de instellingen, doet u uiterlijk donderdag 30 mei via de website van het cultuurmenu.
  Binnen twee weken krijgt u een bevestiging.
  Uiterlijk de eerste dag van het nieuwe schooljaar is het complete rooster van de activiteiten voor alle groepen digitaal beschikbaar.
  Bij wijzingen naderhand zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van het rooster.

 • Theatervoorstellingen
  Inschrijven voor het theatergedeelte doet u uiterlijk vrijdag 31 mei via het inschrijfformulier dat u van Theater Ludens heeft ontvangen.
  U ontvangt uiterlijk 14 juni 2019 uw theaterschema 2019-2020.

Betaling
De bibliotheek stuurt een factuur voor het Cultuurmenu op basis van de leerlingentelling per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Bij groep 1/2 komen er in de loop van het jaar nog veel kinderen bij. Daarom wordt hier uitgegaan van een gemiddeld aantal leerlingen van 25 per groep. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de school worden de kosten toch in rekening gebracht.
De extra kosten voor de theatervoorstellingen worden door Theater Ludens gefactureerd.

Verhindering
Bij verhindering kan contact opgenomen worden met de betreffende instelling voor het maken van een nieuwe afspraak. Dit kan tot twee weken van tevoren, behalve bij het theateraanbod en bij Stichting Archipel (groep 5). Dit in verband met de beschikbaarheid van acteurs en musici.

Uitnodiging/herinnering
Minimaal twee weken voorafgaand aan de activiteit wordt door de instellingen een uitnodiging/herinnering naar de scholen verzonden.

Lesmateriaal
Bij de meeste activiteiten is lesmateriaal beschikbaar. Dit kunt u vinden op bij de betreffende lesbeschrijvingen. Bij een aantal lessen zijn er verwijzingen opgenomen naar het lespakket BOERenERFGOED. Dit is een uitgebreid lesprogramma over het lokale agrarisch erfgoed, dat is samengesteld voor en door de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (Pact van Duivenvoorde). Het kan ter aanvulling worden gebruikt. Het lespakket is verkrijgbaar via de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Als er voorbereidend lesmateriaal voor een theatervoorstelling is, krijgt u dit tegelijk met uw toegangskaarten toegestuurd.

Groepsgrootte en begeleiding
Een groep bestaat in principe uit minimaal twintig en maximaal dertig leerlingen, behalve bij het theateraanbod. Mocht er een ander maximum gelden dan staat dit vermeld bij de projectbeschrijving.

De groepen leerlingen dienen te worden begeleid door leerkrachten en/of ouders. Het aantal verplichte (actieve) begeleiders verschilt per activiteit. In de beschrijving staat dit aangegeven. Neem bij vragen tijdig contact op met de betreffende instelling.

Vervoer
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van het vervoer naar de instellingen.

Verdiepende lessen
Voor wat betreft de verdiepende lessen, er wordt op dit moment vanuit de instellingen in een werkgroep gewerkt aan het verbreden en verdiepen van het Cultuurmenu.
Meer informatie volgt.