Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Tentoonstelling voor werving taalmaatjes (tijdens Open Kerk in zomerperiode)

20 juli 2019 - 31 augustus 2019
11:00 - 16:00

In het zomerseizoen is de Oude Kerk van Voorburg op zaterdagen open voor belangstellenden van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Bezoekers kunnen deze historische kerk bezichtigen, het romantische Bätz-Witte orgel beluisteren of zomaar even komen binnenlopen. Koffie en thee staan voor u klaar. Er zijn vrijwilligers beschikbaar om u desgewenst uitleg te geven over de kerk als gebouw en als maatschappelijke organisatie die de levendige kerkgemeenschap van de wijkgemeente Martini ook is.

Tentoonstelling Omzien naar elkaar
De komende weken staan in de kerk zeven fotopanelen opgesteld. Dit is de laatste halte van een door onze gemeente reizende tentoonstelling “Omzien naar elkaar “ met persoonlijke verhalen van statushouders en hun maatjes die in november jl. door de burgmeester in het gemeentehuis is geopend.

Stel, je moet halsoverkop je huis en je land verlaten omdat je er niet langer veilig bent. Je laat je familie en je vrienden achter, je baan, het leven dat je had en al je bezittingen. Je wordt een vluchteling, op weg naar een onbekende toekomst. Dat is de afgelopen jaren ruin 459 statushouders overkomen die nu in de gemeente Leidschendam-Voorburg wonen. Zij kwamen terecht in een land waar ze niemand kennen, de taal niet spreken en waar andere gewoonten zijn. Was er maar iemand die je daarbij wilde helpen.

In de tentoonstelling en de begeleidende brochure zijn 10 verhalen van statushouders en hun maatjes verzameld: interviews met vluchtelingen die vertellen waarom zij hier zijn en ‘maatjes’ die vertellen waarom zij een vluchteling willen helpen bij de inburgering in ons land. Persoonlijke verhalen die getuigen van prachtige ontmoetingen. Van iemand die tegen een ander zegt: ‘ik luister naar je’.

Taalmaatjes
In Leidschendam-Voorburg werken kerken samen met de gemeente en andere organisaties om vluchtelingen met een verblijfsstatus hier hun weg te laten vinden. Ze overleggen samen in een coördinerend platform: ‘Welkom in L-V’ en helpen mee om maatjes te vinden voor de statushouders. Een maatje is een vrijwilliger die regelmatig contact onderhoudt met een persoon die in onze gemeente zich heeft gevestigd met een verblijfsstatus. Door een betere verwerving van de taal en cultuur worden de kansen op maatschappelijke succesvolle integratie aanzienlijk vergroot.

Hopelijk leidt de reizende tentoonstelling tot vele nieuwe aanmeldingen, want het gaat niet alleen om helpen, maar het gaat er ook om dat mensen bij naam worden gekend. Iedereen heeft een naam en een verhaal. Dat we mogen zeggen: Wat een verrijking dat jullie er zijn!” Dit werd destijds bij de opening ook onderstreept door de burgemeester: “Ik noem jullie nieuwe buren. Met een eigen verhaal.”

Welkom in de Oude Kerk van Voorburg als u meer wilt weten over dit maatjesproject. De kerken in Leidschendam-Voorburg delen graag hun ervaringen met u. Info ook via dhr. Johan Kunst: kunst074@planet.nl

De Oude Kerk
De Oude Kerk is zeer recent is de kerk voorzien van nieuw meubilair. Er zijn ook aanvullende onderdelen van het liturgisch centrum in gebruik genomen in een wat gewijzigde opstelling. De nieuwe bronzen lezenaar en Avondmaalstafel zijn vervaardigd door Frans Kokshoorn en glaskunstenaar Ming Hou Chen heeft ook een duidelijke bijdrage hieraan geleverd. Na de zomervakantie zal nog een speciaal presentatie-moment voor de Voorburgse bevolking en genodigden plaatsvinden. U kunt nu op de open zaterdagen alvast een kijkje komen nemen.

Foto: Opening vd eerdere tentoonstelling in de bibliotheek in Leidschendam, © Ap de Heus
Adres: Herenstraat 77
Plaats: Voorburg